dinsdag 31 juli 2012

Werkzaamheden feugelpôlle van start


Grote sterns en kokmeeuwen
HOLLUM – Volgende week starten op 6 augustus de uitvoerende werkzaamheden rond de Feugelpôlle bij Hollum. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de Klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Afgelopen juni tekenden verschillende partijen voor de toekomst van het waddenpanorama bij de Feugelpôlle.
In opdracht van Staatsbosbeheer worden in augustus 2012 randen van klei en kleischelpen aangebracht, deels aan de wadkant van de kwelder. Daarna worden er in september over een lengte van ongeveer een kilometer, rijsdammen aangebracht.  De grond wordt aangevoerd vanuit een op Ameland gelegen depot van Wetterskip Fryslân, de schelpen worden in de Ballumerbocht aangevoerd.
De feugelpôlle is een rijk vogelgebied met grote sterns, noordse sterns, kokmeeuwen, bontbekplevieren en stormmeeuwen.

dinsdag 24 juli 2012

Riet-hinke tussen de lelies

BALLUM - In de vijver achter het huis van vogelwachter Gribbert Ruygh zwemt een waterhoen paartje (riet-hinke) tussen de waterlelies met hun vier jongen.

vrijdag 13 juli 2012

Oerd goed bebroed


BUREN - Natuurgebied het oerd op oostelijk Ameland is vanaf vandaag weer toegankelijk.
Tijdens het broedseizoen zijn grote delen van het gebied afgesloten..
Er hebben 65 verschillende vogels gebroed.
Ongeveer 8000 paartjes hebben op het Oerd hun jongen grootgebracht, waaronder lepelaar, velduil, havik, bruine kiekendief, bontbek plevier en tapuit.

Persbureau Ameland