dinsdag 13 november 2012

Waddenweidevogels hebben toekomst


LEEUWARDEN - De nieuwe agrarische natuurvereniging Waddenvogels wil de weidevogels op de Waddeneilanden voor de toekomst behouden. De vereniging gaat de wijze van vogeltellingen verbeteren, voorlichting geven en de benodigde vrijwilligers werven. Voor dit project vroeg de vereniging subsidie aan bij de provincie via Plattelânsprojekten.

Aantal
De afgelopen jaren is veel energie gestoken in de bescherming van de weidevogels. Ondanks dat daalt het aantal weidevogels in Nederland. De drie agrarische natuurverenigingen op Schiermonnikoog, Terschelling en Ameland bundelen daarom hun krachten in de natuurvereniging Waddenvogels. Zij werken hierbij samen met andere organisaties zoals de plaatselijke vogelwachten, de natuurcentra en de BFVW.

Middelen
De vereniging zet diverse middelen in. Zo ontwikkelt de vereniging een Weidevogel-App met informatie over de weidevogels op de eilanden. Ook zorgt Waddenvogels voor leskisten, excursies, cursussen en tellingen. Bovendien maakt de vereniging de voortgang van het weidevogelbeheer op verschillende manieren en plekken zichtbaar voor het publiek.

Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Waddeneilanden beoordeelt het project positief. De vereniging ontvangt een subsidiebedrag van € 33.528. De totale kosten van het project zijn € 67.055.


Witte mosk

De witte mosk
HOLLUM - In Hollum vliegt al enige tijd een witte mosk, een witte mus. Hij doet zich ondermeer te goed aan de zaad- en vetbollen die in een tuin aan de Oranjeweg hangen. Het is een speling der natuur, dit witgevederde vogeltje.

zondag 4 november 2012

Pestvogel

Foto Vera Verdegaal
HOLLUM - Zondagochtend 4 november ziet Vera Verdegaal tijdens een wandeling in de duinen voor de eerste keer deze herfst een pestvogel.

De pestvogel is in onze streken een invasiegast die in grote aantallen hier overwintert. Ze komen uit het noorden: Scandinavië en Siberië.

Op 30 oktober werden er ook al pestvogels op Ameland gesignaleerd.

Persbureau Ameland