maandag 29 april 2013

Roodhalsganzen

Roodhalsganzen - Foto Hennie Wolters
BUREN - Er zijn roodhalsganzen gesignaleerd op Ameland.


De roodhalsgans is een trekvogel. Hij broedt in Siberië en Rusland, vaak in kolonies bovenop kliffen, op schiereilanden, moerassen, rivierdelta’s en op de Arctische toendra’s.
Een groot gedeelte van de wereldpopulatie overwintert in Roemenië en Bulgarije op graslanden bij de Kaspische Zee en de Westkust van de Zwarte Zee.
Roodhalsganzen worden in Nederland soms als winterdwaalgast waargenomen.


>>> lees hier over de roodhalsganzen

donderdag 25 april 2013

Vijfje op Ameland

Foto Irma Marinus
HOLLUM - Kievitseizoeker en nazorger Gerardus van Leeuwen uit Hollum vond op 23 april een vijfje in de Hollumermieden. Nooit eerder vond hij een nest met vijf kievitseieren.

>>> lees hier over het vijfje

maandag 22 april 2013

App voor weidevogelnesten


EARNEWALD - De Bond voor Friese VogelWachten, BFVW,  lanceert vandaag haar nieuwe App. Met de nieuwe App kunnen nazorgers, beschermers van weidevogels en nesten, rechtstreeks in het veld nesten met eieren registreren. De gegevens worden meteen toegevoegd aan een totaal overzicht. Boeren en nazorgers weten vervolgens waar de nesten zich bevinden zodat er met landwerkzaamheden rekening mee gehouden kan worden. 'Hiermee worden onze 5000 nazorgers in Fryslân op een goede, moderne manier toegerust.' stelt BFVW voorzitter Rendert Algra, 'Bovendien is het bijkomende effect dat we het laffe eierenstropers moeilijker maken!'.

Afgelopen week was nog volop in het nieuws dat het illegale eierenstropers makkelijk gemaakt werd door actieve nazorgers.  Nu is het immers nog zo dat weidevogelnesten, voor boeren die hun land willen bewerken, zichtbaar gemaakt worden door er stokken bij te plaatsen. Laffe eierenstropers hoeven daardoor de goed zichtbare stokken in weilanden maar na te lopen om kievitseieren te bemachtigen. 'Een kwalijke zaak, waar hard tegen opgetreden mag worden.' vindt BFVW voorzitter Algra.
Met de introductie van de nieuwe App zal het plaatsen van markeringsstokken snel minder worden. Jonge nazorgers willen moderne middelen inzetten. De nu geïntroduceerde App past perfect bij hun wensen.

De nieuwe App heeft veel mogelijkheden. Nesten worden in het veld ingevoerd met een GPS systeem waardoor ze worden vastgelegd met een nauwkeurigheid van ongeveer 3 meter. Voldoende nauwkeurig voor een landbouwer om het nest bij maaien of ploegen te kunnen ontwijken. Een koppeling met een modern waarschuwingssysteem, op bijvoorbeeld de tractor, hoort tot de mogelijkheden. Hierdoor wordt het de landwerkers veel makkelijker gemaakt om de nesten van weidevogels te beschermen. De gemaakte kosten, door het niet kunnen benutten van een deel van de percelen, kunnen bovendien meteen in kaart worden gebracht. De overheid kan daardoor verliesvergoedingen er meteen aan koppelen. De Bond Friese VogelWachten verwacht dat ook in andere provincies interesse zal bestaan voor het nieuwe systeem.

De app met de naam Fugelwacht is gratis op te halen uit de App Store.

vrijdag 19 april 2013

Sneeuwgors

HOLLUM - Ali Slot-Oosterhof deed enkele mooie waarnemeningen en zette ze op de foto.
Op de dijk trof ze sneeuwgorsen en bij de eendenvijver een jonge zeearend die een eend probeerde te snappen. Het lukte hem niet.
  

Albino bonte piet

Foto Siebe Visser
HOLLUM - Tussen een vlucht bonte pieten is een bijna witte scholekster gesignaleerd. Op de foto van Siebe Visser staat de witte bonte piet tussen de gekleurde broers en zussen.

woensdag 3 april 2013

Geen eerste kievitsei op Ameland


Kievit in Buren - Foto Theo Kiewiet

HOLLUM – Het kievitseiraap-seizoen van Friesland is inmiddels gesloten. Tot 1 april mocht er worden gezocht, maar het leverde in de weilanden van Ameland geen broedje op. In heel Friesland was het een mager kievitsei-jaar. Er werden slechts 17 eieren gevonden. In meerdere Friese gemeenten, waaronder Ameland, ontbrak het eerste kievitsei.

De kieviten hebben het zwaar vanwege de kou. Ze zoeken de dorpen  en duinen op en warmen hun pootjes aan het asvalt van de weg. Helaas sneuvelt daardoor menig vogel: de kieviten zijn te onbekend met het fenomeen auto.

4 t/m 10 april: Friese burgers stemmen over toekomst weidelandschap


LEEUWARDEN - Dinsdagavond 2 april hield burgerinitiatief Kening fan 'e Greide zijn voorlopig laatste informele inspraakavond voor burgers. Donderdag 4 april verschijnen alle burgerideeën over behoud en beheer van, en het leven in en rondom het weidevogellandschap op de website van het initiatief. Tot en met 10 april kunnen burgers online aangeven welke hen het meeste aanspreken. De winnende ideeën bediscussieert een burgerjury met experts. Eindresultaat is een burgermanifest.
Elke burger, jong of oud, mag stemmen en is daartoe in staat. Want het stemsysteem op de website is simpel, aldus Wim Hiemstra, coördinator van het burgerjuryproces. 
Keuze uit zo'n dertig ideeën
Er kwamen enkele honderden ideeën en stellingen voort uit de zogenaamde streeksessies van Kening fan 'e Greide in respectievelijk Gaastmeer, Ameland, Jorwert, Wouterswoude, Gorredijk en Leeuwarden. Het aantal waarop gestemd kan worden is echter gereduceerd tot ongeveer dertig. “Veel ideeën lijken op elkaar en konden samengevat. Toch zijn er ook genoeg originele en vindingrijke exemplaren geopperd. Een mooi geheel”, aldus Hiemstra. De circa dertig ideeën worden na afloop van de laatste sessie definitief vastgesteld en verdeeld over de drie categorieën die centraal staan binnen Kening fan 'e Greide: ecologie, economie en sociaal-cultureel.

Zes ideeën naar burgerjury
De twee meest populaire ieeën per categorie vormen de input voor een burgerjury, waarvoor mensen zich tot 4 april 12.00 uur kunnen opgeven. De twaalfkoppige jury bespreekt de zes ideeën met experts tijdens een 'burgerjurydag' op 13 april in Natuurmuseum Fryslân. Die experts kunnen wetenschappers, agrariërs of politici zijn, maar bijvoorbeeld ook jongeren of kunstenaars met specifieke kennis en interesse. Via sociale media en waarschijnlijk sms kan iedereen vragen stellen aan, en meedenken en -kijken met de burgerjury. De uitkomsten van die gesprekken zijn leidend voor het te vormen burgermanifest op de tweede burgerjurydag (20 april). Presentatie van het manifest is op 23 april.

Omgekeerde ontwikkelingssamenwerking
Het burgerjuryproces wordt mede begeleid door drie Oegandezen. De Afrikanen maken deel uit van het initiatief CEW-IT (Citizen Election Watch), dat in eigen land de stem van burgers versterkt met burgermanifesten en een website faciliteert waarop Oegandezen via sms maatschappelijke onrechtvaardigheden, zoals corruptie, aan de kaak kunnen stellen. In week 15 zijn ze in Friesland.

Over Kening fan ‘e Greide
Kening fan ‘e Greide is een (burger)initiatief dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weidevogellandschap. En al het leven, wonen en werken daarin en omheen. De bedreigde grutto, Koning van het Weiland, staat symbool.

Persbureau Ameland