zaterdag 25 mei 2013

Experiment ZW Ameland


Experiment klimaatbuffers Zuidwest Ameland vervolgd met 3e maatregel

Kan een schelpdierenbank helpen om de Amelandse kwelder Feugelpôlle te behouden? Dat onderzoekt Staatsbosbeheer samen met 7 andere natuur- en overheidsorganisaties in het experiment ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’. Doel is om de natuur een handje te helpen tegen de sterke waterkrachten van de geul het Borndiep, die de Feugelpôlle stukje bij beetje doet verdwijnen. Op 21 maart kwamen de 8 initiatiefnemers op Ameland bijeen met enkele experts. Daar bespraken zij hoe ze de 3e en laatste maatregel in het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland in september 2013 gaan uitvoeren.

Als 3e en voorlopig laatste experimentele maatregel wil de projectgroep een rij korven in het verlengde van de eerder aangelegde stortstenendam plaatsen. De inhoud van de korven bestaat uit een (dode) schelpen. Onderzocht wordt of zo op deze plek natuurlijke schelpdierenbankenbank kunnen ontstaan met levende mosselen en oesters die door een natuurlijke groei helpen om de Feugelpôlle kans te geven zich als broedgebied voor de sterns verder te ontwikkelen.

Optimale condities voor mosselbank
De sterke erosie kan het voor de schelpdieren lastig maken om zich goed te ontwikkelen. Bovendien voeden garnalen en vogels zich met jonge mosselen, hetgeen een bedreiging vormt voor de aangroei van levende mossels. De experts en de betrokken organisaties zoeken daarom naar de meest kansrijke  condities voor de aangroei van mosselbanken. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van recent opgebouwde kennis in de projecten Waddensleutels en Mosselwad. Ten zuidwesten van de Feugelpôlle wordt op basis van deze ervaring gekozen voor de genoemde korven die iets onder de 0 NAP lijn worden geplaatst. Door het “substraat” van dode oesterschelpen in de korven kunnen jonge mosselen beschutting vinden tegen garnalen en dieren op zoek naar een lekker mosselhapje. Naast de korven wordt momenteel verkend of gewerkt kan worden met biologisch afbreekbare “kratjes” waarbinnen jonge mosselen zich kunnen ontwikkelen zonder direct opgegeten te worden.

De natuur het werk laten doen
Met de uitvoering van deze maatregel hopen de betrokken partijen aanvullende kennis op te doen over de combinatie van dynamisch kustbeheer, natuurontwikkeling en recreatieve beleving. Eigenlijk is de vraag die de projectgroep steeds voor ogen houdt: Hoe kunnen we de natuur een zetje geven en haar zelf het werk laten doen? De kennis die hiermee wordt opgebouwd is vervolgens bruikbaar in andere delen van ons prachtige waddengebied.

Meer informatie en een film over dit project is te vinden op www.klimaatbuffers.nl en www.rijkewadddenzee.nl of op de blog http://staatsbosbeheerameland.wordpress.com

Combinest bij Ballum

Foto Ineke Bakker
BALLUM - Een merkwaardig nest werd gevonden bij Ballum. Jan Oud en Ineke Bakker vonden het legsel in het weiland naast het vliegveld, dat bestaat uit drie scholekster eieren en één kievitsei.vrijdag 17 mei 2013

Puttertje met teek


Foto Alma Wezeman
Foto Alma Wezeman
BALLUM - Vogeltjes kunnen ook last hebben van teken. In de dagen rond Koninginnedag was Alma Wezeman in haar caravan op Ameland en toen maakte ze een foto van een puttertje. Het vogeltje had een knobbel op zijn hoofd. Het bleek een teek te zijn die zich op het kopje van het vogeltje had vastgezogen. De putter kwam elke dag naar het zakje nootjes terug. De eerste foto met teek is van 29 april, de tweede foto is van 30 april. Op die foto is te zien dat de teek is afgevallen. De putter kwam tot en met 11 mei, de datum van vertrek van Wezeman, langsgekomen. “Dus hij zal het wel overleven,” zegt de fotografe.

>>> bekijk hier meer vogeltjes die zich te goed deden aan het notenzakje

Nachtegaal

Nachtegaal - Foto Martha Appelman
HOLLUM - In het bos Hollum zag Martha Appelman op 5 mei 2013 een nachtgaal in een boom in de buurt van het huis dat voorheen Friespark heette. Hij zong het hoogste lied en Martha maakte er een filmpje van waarop het vogeltje heel goed te zien en horen is.

>>> bekijk en beluister hier de nachtegaal

donderdag 16 mei 2013

Een bijzonder nest


HOLLUM - Op 14 mei troffen vogelwachters Siebe Visser en Gijsbert Dokter in hun telgebied nabij de Skutehon dit bijzondere “combinest” aan.
Naast  de 5 meerkoeteieren bevonden zich in het nest een  tweetal eieren van een Grauwe Gans. Ze constateerden dat de eieren van de Grauwe Gans warm aanvoelden en trokken daaruit de conclusie dat het nest door een Grauwe Gans bebroed werd.


In Nederland is de koekoek de enige vogel in die eieren in nesten van andere vogels legt. Buiten Nederland zijn er nog andere vogels die dit ook doen. Deze meerkoet en gans hebben een bijzondere samenwerking.


donderdag 2 mei 2013

Groenlingen

Groenling - Foto Gribbert Ruygh
BALLUM - Vogelwachter Gribbert Ruygh maakte deze foto van groenlingen die op trek zijn en even stoppen voor een versnapering. Trekken maakt hongerig.
Groenlingen zijn zangvogels uit de vinkenmfamilie. De populatie hier trekt voor de winter weg, maar de groenlingen uit noordelijkere streken overwinteren juist weerin Nederland.
Het mannetje van de groenling is groen met een gele vleugelrand.

Persbureau Ameland