vrijdag 28 februari 2014

Eerste Friese Kievtsei kan verrekijker opleveren

EARNEWALD - Wie raadt de precieze vinddatum van het eerste Friese kievitsei dat aan de Commissaris van de Koning wordt aangeboden? Het is elk jaar opnieuw een wedstrijd om het exacte tijdstip op de juiste dag te voorspellen. Zelfs doorgewinterde ‘fjildminsken’ hebben er grote moeite mee want de natuur is grillig. Het mag dan een behoorlijk zachte winter zijn geweest, het weer kan plotseling omslaan in winterse omstandigheden.
Vorig jaar vond Melle van der Meer uit Suameer op 23 maart de eerste gespikkelde lentebode in de weilanden nabij Earnewâld. Door het aanhoudende koude voorjaar werden er verleden jaar slechts enkele kievitseieren gevonden. Het eerste Friese ‘jeugd ei’ werd in 2013 niet gevonden.
Hoewel de kieviten de afgelopen winter niet ver over de grenzen zijn getrokken zou het dit voorjaar wel eens een uitzonderlijk vroeg jaar kunnen zijn, maar net zo goed is het mogelijk dat het eerste eitje zich wat later aandient.
De Bond Friese VogelWachten (BFVW) heeft dat gegeven aangegrepen om ook dit jaar weer een wedstrijd te verbinden aan die vinddatum. Wie het juiste moment voorspelt wint een prachtige verrekijker waarmee hij of zij de rest van z'n leven het fascinerende natuurgebeuren van nabij kan aanschouwen. Wie een schot wil wagen moet voor 10 maart a.s. de juiste datum en tijd per briefkaart doorgeven aan het bondsbureau van de BFVW, ter attentie van de heer M. Hoekstra, Koaidyk 8c, 9264 TP Earnewâld. Een mailtje naar info@bfvw.nl kan ook. Voorspellingen (1 per persoon) die binnenkomen na de officiële vinddatum tellen uiteraard niet meer mee. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.


Eierzoekers mogen 5.693 kievitseieren meenemen

LEEUWARDEN - Vanaf 1 maart mogen eierzoekers maximaal 5.693 kievitseieren zoeken en meenemen. Dit aantal is gebaseerd op de cijfers van SOVON die de organisatie voor vogelonderzoek pas bekend maakte.
De provincie heeft op 29 januari 2013 de Bond van Friese Vogelwachten een ontheffing verleend voor het zoeken en meenemen van kievitseieren voor drie jaar (2013-2015). De provincie bepaalt het aantal eieren elk jaar opnieuw. Op dat punt wordt de ontheffing dan aangepast.
1% criterium
Gedeputeerde Johannes Kramer: “Het aantal van 5.693 is berekend op basis van het zogenoemde 1% criterium. Wat betekent dat het cijfer gebaseerd is op 1% van het jaarlijkse sterftecijfer van de kievit. Dit gebeurt om te voorkomen dat de stand van de kievit wordt aangetast”.
Ameland had vorig jaar geen Eerste Kievitsei binnen de raapperiode. In 2012 vonden Cor de Boer samen met Tim en Jelke het eerste ei.

dinsdag 25 februari 2014

Stripboek over het leven van de grutto

GORREDIJK - Er is een stripboek uitgebracht over het leven van de grutto, de ‘Kening fan ‘e Greide’. Tekenaar en schrijver is Ysbrand Galama, die eerder een dagelijkse gruttostrip had in het Friesch Dagblad. De eerste (Nederlandstalige) exemplaren zijn voor deelnemers aan de Grote Grutto Race in Natuurmuseum Fryslân. Het Friese, originele exemplaar met de titel ‘De Skriezemaaitiid’ is online verkrijgbaar en ligt binnenkort in de boekhandels. 

De Nederlandse vertaling (‘Het Gruttovoorjaar’) werd vorige week gepresenteerd in het Natuurmuseum, tijdens de opening van 'Grutsk op de Grutto'. In deze expositie, die tot 1 juni 2014 duurt, is het leven van de grutto te volgen aan de hand van foto’s, filmpjes en trekroutes. Ook zijn er opgezette grutto’s en uitvergrote tekeningen van Galama te zien.

Meertalig
De originele Friese versie is een luxere uitvoering. Naast het Nederlands, wordt het stripboek mogelijk later ook vertaald in het Frans en Spaans. Frankrijk en Spanje zijn namelijk, net als Nederland, belangrijke landen voor de weidevogel. Veel grutto's maken er een tussenstop tijdens hun trek van Noordwest-Afrika naar Nederland (eind februari) en omgekeerd (in de zomer).       

Striptekenaar en onderzoeker

Ysbrand Galama is naast striptekenaar ook voorzitter van Vogelwacht Workum e.o. en onderzoeker voor de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onder meer samenwerkt met bioloog en grutto-expert Theunis Piersma. Galama's werkgebied beslaat met name het weidelandschap van Súdwest-Fryslân, waar hij tot afgelopen zomer onderzoek deed naar grutto’s en hun leefgebied.

Galama’s bevindingen waren inspiratie voor ruim vijftig grutto-stripverhaaltjes die hij gaf aan de boeren op wiens weilanden de grutto’s broedden. Zijn doel: “Dat elke boer het verhaal van zijn grutto kent en daarbij betrokken raakt. Bij het onderzoeken probeer ik boeren zoveel mogelijk te betrekken, zonder hen kunnen we niets”, aldus Galama, die grutto’s is gaan tekenen omdat de vogel symbool staat voor een biodivers landschap. “Een moeilijke kwestie, maar in stripvorm is goed uit te leggen hoe een grutto leeft en wat die nodig heeft. Ik wil laten zien wat voor moois er in het weiland te vinden is en hoop dat mensen weidevogels meer gaan waarderen. Want als je de vogels kent, ga je meer van ze houden. De strip brengt mensen hopelijk dichter bij onze natuur, daarnaast moeten ze er ook om kunnen lachen.”   


Uitgever van het stripboek is Steven Sterk (Bornmeer) uit Gorredijk. ‘De Skriezemaaitiid’ ligt binnenkort in de boekhandels, maar is nu al voor € 12,50 verkrijgbaar via www.bornmeer.nl.

De ontvederde vogel

HOLLUM - Bij Tirion Natuur komt een nieuw boek uit. Met 385 spectaculaire tekeningen is De ontvederde vogel veruit het rijkst geïllustreerde boek over de anatomie van vogels dat ooit verschenen is. De vogels zijn niet alleen ontvederd, maar vaak zelfs letterlijk tot op het bot uitgekleed. De vogelskeletten worden afgebeeld in de natuurlijke houding van de soort: een scharrelend hoentje, een zwemmende pinguïn en een havik plukkend aan zijn prooi. De ondersteunende teksten zijn verhelderend en zeer onderhoudend. Met humor legt de auteur uit wat de relatie is

tussen de bouw van een vogel, zijn levensstijl en de evolutie die hij doorgemaakt heeft. De ontvederde vogel is een must voor iedereen die houdt van vogels, van tekenkunst of beide.

Persbureau Ameland