dinsdag 8 april 2014

De rotgans: het boek

AMSTERDAM - Barwolt Ebbinge bestudeert al meer dan veertig jaar de rotgans en nog steeds stellen ze hem soms voor verrassingen. Hij schreef een boek over de ganzen.

Al eeuwenlang trekt de rotgans in de herfst naar West-Europa en voedt zich langs de kust met zeegrassen en wieren. In het voorjaar komt ze aan land in het Waddengebied om zich op kwelders rond te eten. Vervolgens vliegt ze naar Siberië om te broeden. In de jaren dertig is er ineens een mysterieuze afname van de aantallen, die in de jaren zestig zijn dieptepunt bereikt. Tien jaar later treedt een onverwacht herstel op en begint ze ook 's winters grasland en wintergraan te begrazen. Dit zet onderzoekers aan het denken: Wat bepaalt de grootte van een populatie? Welke invloeden spelen daarbij een rol?
In De rotgans ontrafelt Barwolt Ebbinge de geheimen van deze kleine zeegans. Hij volgt haar tot in de toendra's in Noord-Siberië, hij spreekt Amerikaanse en Russische biologen over hun onderzoek en verzamelt historische gegevens van de jacht; zo levert hij een schat aan informatie en geeft hij antwoord op de vragen die biologen al zo lang bezighouden. Wie weet bijvoorbeeld hoe de rotgans aan zijn naam komt? Die heeft hij te danken aan zijn roep ‘Rrrooh, rrrooh’. Met een rollende r.

Het boek is uitgegeven door Atlas Contact en kost € 34,99.

maandag 7 april 2014

Boerenzwaluw in Friesland

JOURE - De eerste boerenzwaluwen  zijn dit jaar al weer gezien in Friesland.
Tot op dit moment echter nog maar een 12 tal meldingen waarvan er zes in maart.
De eerste werd op  20 maart gezien door Jasper Zoet in de Hoarnestreek aan de kust boven Harlingen.
Mogelijk door het wat drogere weer van afgelopen week zijn er nog niet zoveel terug.
Alle meldingen hebben nog betrekking op rondvliegende boerenzwaluwen, nog geen enkele melding van vogels in de stallen.
We zijn benieuwd wanneer de eersten weer in de schuren, stallen, garages enzo  terug zullen keren.
Wanneer is in jullie wachtgebied de eerste boerenzwaluw gezien?
Hierbij even een voorlopig lijstje met eerste Friese waarnemingen.

20-03-2014. Twee overvliegend bij de Hoarnestreek  (Jasper Zoeter).
21-03-2014. Drie voedsel zoekend in de Jan Durkspolder  in Alde Feanen (Anne van der Wal).
27-03-2014. Bij de Delleboersterheide (Catspoele) een overvliegend (Vincent Douwes).
29-03-2014. Bij Bokkendal op Vlieland (oost) een overvliegend (Carl Zuhorn).
31-03-2014. Bij Venekoten te Oosterwolde een overvliegend (Dirk Hiemstra).
                     In de Ferwerderpolder bij Noordeinde een aanwezig (R. Hiemstra).
02-04-2014. Tussen Drachten en Heerenveen bij de A7 t.h.v. Van Oords Merksen bij Terwispel  om 15.00 uur drie waargenomen (Mevr. Visser , Joure).
03-04-2014. Bij Nijetrijne een aanwezig (Pim Frijling).
                     In het Lauwersmeer een overvliegend (Clemens Heijmen).
                     Bij Friese Palen twee terug (Jan Overwijk).   
                     Bij het bruggetje over de Tjonger te Mildam zes waargenomen (Jan Oord).
                     Bij de Noorder Oudeweg bij Joure een waargenomen (Durk Visser).

Vorig jaar(2013) werd de eerste op 21 maart gezien door Vincent Douwes te Luxwoude.
Toen hadden we een koud en nat voorjaar en waren er maar drie maart meldingen.
Dit jaar lijkt dit aantal meldingen de laatste dagen (na 3 april) door de regenval hier toe te nemen.
Elders in Nederland zijn al tientallen gezien.
Ook dit jaar noteren we graag de eerste waarnemingen en aankomst data van boerenzwaluwen op jullie erf.
Voor trekroutes, ringonderzoek, overwintering  en meer nieuws over de Boerenzwaluwen staat veel meer in het eerder Boerenzwaluwen Journaal.
Als boerenzwaluw onderzoeker in Friesland (sinds 1992) zou de schrijver van het Boerenzwaluw Journaal Jan de Jong uit Joure graag op de hoogte willen worden gehouden van bijzondere broedgevallen van boerenzwaluwen (hoge aantallen/ af of toename van broedparen, miskleuren, gemerkte zwaluwen enzovoort).

Jan de Jong, Joure
Boerenzwaluw onderzoeker in Friesland (vanaf 1992).
Tel.0513-414788
Gecertificeerd vogel ringer 403 Vogeltrekstation Wageningen.
Senior onderzoeker Natuurbureau Skarsterlân
Vogelkundig medewerker Leeuwarder Courant (sinds 1977).

Jan de Jong schrijft ook een blog over Friesland Natuurnieuws

Persbureau Ameland