woensdag 2 juli 2014

Oeverzwaluwen profiteren van dynamische duinen


Nieuwe broedkolonies op Terschelling en Ameland

De invloed van stormen op de duinen van Terschelling en Ameland pakken positief uit voor oeverzwaluwen op deze eilanden. In de door de wind en het water uitgesleten steile wanden hebben de vogels meerdere kolonies gevestigd.

Staatsbosbeheer kreeg op Ameland vorige week meldingen van nestgaten in lage steile duintjes aan het strand van Nes die door de stormen van eind vorig jaar zijn afgeslagen. Behalve bij Nes zijn boven de waterplassen bij Roosduinen en bij de Ballummer Blinkert ook oeverzwaluwen te zien, waar deze broeden is nog onbekend.  Waarschijnlijk hebben ook zij een plekje ergens in het duingebied gevonden.

Medewerkers van Floron vonden daarnaast  afgelopen weekend 33 nestgaten in de stuivende duinen op Terschelling achter Hoorn en Oosterend. Deze laatste kolonie zit in een steile duinwand van meer dan 8 meter hoog die in de loop der jaren  is uitgesleten door de wind. Het is voor het eerst in jaren dat oeverzwaluwen weer broeden op de eilanden.

Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat de kolonies op deze plekken tijdelijk zijn. De invloed van de wind en de zee zorgt voor ervoor dat het duingebied continu verandert, hierdoor ontstaan er steeds nieuwe plekken waar zwaluwen eventueel kunnen broeden. Het beheer van het betreffende duingebied op Terschelling is erop gericht om met behulp van wind en water een robuust duingebied te krijgen waarin de natuurwaarden en de kustveiligheid worden vergroot. Behalve oeverzwaluwen broeden in dit deel ook al scholeksters en de zeldzame bontbekplevieren.


Persbureau Ameland